Přejít k obsahu


Model vytížení přijímače ADS-B na nízkých oběžných drahách

Citace:
DUDÁČEK, L. Model vytížení přijímače ADS-B na nízkých oběžných drahách. In Elektrotechnika a informatika 2016. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 105-108. ISBN: 978-80-261-0516-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Workload model of the ADS-B receiver on Low Earth Orbit
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Dudáček ,
Abstrakt CZ: Automatic Dependant Surveilance - Broadcast (ADS-B) je jedním ze základních způsobů určování polohy letounů za účelem řízení letového provozu. Letoun vybavený systémem ADS-B periodicky vysílá informace o své poloze získané pomocí GPS. Protože jsou ADS-B rámce vysílány v náhodných časech, může při příjmu docházet ke kolizím a následně ztrátám rámců. Přijímač umístěný na oběžné dráze může pokrývat velké území což může vést k jeho zahlcení. Jednou z možností vyhodnocení vytížení přijímače je realizace modelu pomocí simulačního prostředí GPSS Wold.
Abstrakt EN: Automatic Dependant Surveillance - Broadcast (ADS-B) is system used for plane localization and tracking in order to air traffic management (ATM). Aircraft equipped by the ADS-B periodically transmits flight related information in the form of Mode-S 1090ES data signal. ADS-B messages are transmitted in random time, which could be the cause of frames collisions and loss of information. Receiver placed on the Low Earth Orbit (LEO) can receive messages from large area which can result in its overloading. Model realized in simulation environment GPSS World can help to verify the workload of the receiver.
Klíčová slova

Zpět

Patička