Přejít k obsahu


Eigenfrequency analysis of nuclear reactor with clearances Eigenfrequency analysis of nuclear reactor with clearances in couplings

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Eigenfrequency analysis of nuclear reactor with clearances Eigenfrequency analysis of nuclear reactor with clearances in couplings. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 149-150. ISBN: 978-80-261-0647-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Eigenfrequency analysis of nuclear reactor with clearances Eigenfrequency analysis of nuclear reactor with clearances in couplings
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Pro analýzu vlastních frekvencí reaktoru s bočními vůlemi ve vazbách pero-drážka ve sodní části tlakové nádoby reaktoru a nosného válce byl využit diskrétní model reaktoru VVER 1000. Závislosti vlastních frekvencí na amplitudě výchylky v nejvíce deformované vazbě byly vyšetřeny metodou harmonické linearizace v prvním přiblížení. Je prezentováno grafické zobrazení nejcitlivějších vlastních frekvencí na rozvolňování vazeb vůlemi.
Abstrakt EN: The discrete model of the nuclear WWER 1000 type reactor with side clearances in the tongue and groove couplings between the lower part of core barrel and reactor pressure vessel is derived and used for eigenfrequency analysis. A harmonic balance method in the first approximation is applied in iterative computation of the reactor eigenfrequency-displacement amplitude plots. For illustration, the plots of the most sensitive eigenfrequencies with respect to clearances are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička