Přejít k obsahu


Architektury systémů pracujících se zvýšenými požadavky na bezpečnost

Citace:
ELIS, L., KOSTURIK, K. Architektury systémů pracujících se zvýšenými požadavky na bezpečnost. In Elektrotechnika a informatika 2016. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 109-112. ISBN: 978-80-261-0516-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The architectures of the systems for increased safety requirements
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Elis , Ing. Kamil Kosturik Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje různé struktury a architektury systémů souvisejícíh s bezpečností. Stanovení architektury systému pro konkrétní aplikaci patří k nejdůležitějším krokům vývoje zařízení. Proto jsou v tomto článku zmíněny nejpoužívanější struktury 1oo2, 2oo2 a 2oo3. Článek popisuje jejich základní znaky, vlastnosti a formáty značení. V závěru je zdůrazněna nejednotnost ve značení a vlastnostech jednotlivých struktur.
Abstrakt EN: This paper deals with the structures and the architectures of the safety related systems. The assignment of architecture, which is related to the application of the system, belongs to one of the most important parts of the equipment design. The most used architectures 1oo2, 2oo2 and 2oo3 are briefly described. This article discusses the basic characteristics, features and abbreviated designation of mentioned architectures. The conclusion points out the difference of the abbreviated designation and meaning of individual structures.
Klíčová slova

Zpět

Patička