Přejít k obsahu


Měření a sběr dat z indukčních zařízení

Citace:
JIŘINEC, J. Měření a sběr dat z indukčních zařízení. In Elektrotechnika a informatika 2016. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 113-116. ISBN: 978-80-261-0516-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The data acquisition of induction devices
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jakub Jiřinec ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje měřící a chladící systém pro indukční zařízení. Měřící systém je založen na komponentech od společnosti National Instruments. Naměřená data pomocí vytvořeného systému budou použita pro ověření numerických modelů. Druhá část je věnována příkladu měření části funkčního vzorku studeného kelímku. Tento funkční vzorek se skládá z měděných trubic a kolektoru vytištěného na 3D tiskárně. Kolektor obsahuje otvory, které jsou zality epoxidovou pryskyřicí.
Abstrakt EN: This paper describes measuring and cooling system for induction devices. The measuring system is based on National Instuments components. The data measured by developed system will be used for verification of numerical models. The second part is devoted to the example of measuring on the part of the real function samples of the cold crucible. This type of function sample consists of copper tubes and 3D printed collector with gaps filled with epoxy resin.
Klíčová slova

Zpět

Patička