Přejít k obsahu


CeCe - simulátor mezibuněčné komunikace v dynamickém prostředí

Citace:
FATKA, J. CeCe - simulátor mezibuněčné komunikace v dynamickém prostředí. 2016., ISBN: 978-80-7080-960-0,
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CeCe - intercellular communication simulator in a dynamic environment
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Jiří Fatka ,
Abstrakt CZ: CeCe je nástroj pro simulaci buněk a mezibuněčné komunikace ve 2D dynamickém prostředí. Jeho součástí je systém stochastických chemických reakcí, systém napojování a oddělování buněk, difúzní systém, hydrodynamika, fyzikální engine, model růstu buněk i skriptovací jazyk pro dynamické změny v chování simulace. Tyto všechny vlastnosti mu umožňují simulovat chování buněk v různých prostředích, které mohou výrazně ovlivnit chování individuálních buněk i jejich vzájemné komunikace. CeCe byl původně vytvořen jako součást projektu českého týmu v rámci mezinárodní soutěže iGEM 2015 se záměrem simulace experimentů prováděných na mikrofluidických čipech. Uvedené schopnosti však umožňují vytvářet simulace nad rámec původního účelu a to např. simulace buněčných kultur, krevních řečišť, buněčných tkání a dalších biomedicínsky zaměřených problémů.
Abstrakt EN: CeCe is a tool for the simulation of cells and intercellular communication in 2D dynamic environment. It includes a stochastic chemical reaction system, system for attaching and separating cells, diffusion system, hydrodynamics, physics engine, the model of cell growth and scripting language for dynamic changes in simulation behavior. All these features allow it to simulate the behavior of cells in different environments, that can significantly affect the behavior of individual cells and their mutual communication. CeCe was originally created as a part of the Czech team´s project in the frame of international competition iGEM 2015 with the intention of simulation experiments on microfluidic chips. However, these abilities provide simulations beyond the original purpose and eg. The simulation of cell cultures, blood vessels, cell tissues and other biomedical-oriented problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička