Přejít k obsahu


Nabíječky trakčních baterií pro elektrická vozidla

Citace:
POLJAK, L., DRÁBEK, P. Nabíječky trakčních baterií pro elektrická vozidla. In Elektrotechnika a informatika 2016. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 139-142. ISBN: 978-80-261-0516-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chargers of traction batteries for electric vehicles
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ladislav Poljak , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V tomto článku jsou popsány možnosti provedení nabíječek pro trakční baterie. První část je věnována topologiím pohonů pro elektrická vozidla. V teoretické části jsou blíže popsány jednotlivé varianty a jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zde výsledky simulací pro H-můstek a diodový usměrňovač připojený k DC/DC měniči se středofrekvenčním transformátorem a měkkou komutací. V závěru jsou zhodnoceny výsledky těchto simulací.
Abstrakt EN: In this paper, topologies of chargers of traction batteries for electric vehicles are described. First part is dedicated to possible options for realization chargers for electric propulsion. Pros and cons of those options are mentioned in theoretical chapter. Next part is concerned about simulation of one phase pulse and diode rectifier connected to the DC/DC converter with medium frequency transformer. In last chapter, comparison of results both simulation are made.
Klíčová slova

Zpět

Patička