Přejít k obsahu


Use of Waterjet in Manufacturing Test Bars of High-Strength Steels

Citace:
JENÍČEK, Š., KOTĚŠOVEC, V., KALINA, T., MAŠEK, B. Use of Waterjet in Manufacturing Test Bars of High-Strength Steels. In Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 219-224. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Use of Waterjet in Manufacturing Test Bars of High-Strength Steels
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Vratislav Kotěšovec , Tomáš Kalina , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Článek představuje postup, který byl použit při vývoji a optimalizaci technologie výroby tahových zkoušek z ultra-vysokopevných plechových vzorků. Tyto materiály jsou po termomechanickém zpracování charakteristické vysokou tvrdostí, pevností a houževnatostí. Z toho důvodu je jejich výroba klasickými technologiemi třískového obrábění obtížná, zdlouhavá a nákladná. Pro porovnání jsou v článku uvedeny různé metody, které by pro výrobu vzorků přicházeli v úvahu. V tomto případě byla zvolena alternativní metoda výroby vzorků řezáním vodním paprskem. Z hlediska výroby má zásadní význam konstrukční řešení upínacího přípravku, který sice nepřímo, ale přesto velmi důležitým způsobem, vstupuje do výrobního procesu a v konečném důsledku má významný vliv na finální kvalitu zkušebního tělesa. V experimentálním programu byla ověřena vhodnost upínacího přípravku, vybrané technologie i podmínek řezání.
Abstrakt EN: This article introduces a procedure which has been used for developing and optimizing a process of making tensile test specimens of ultra-high-strength sheet metal samples. Thermomechanically-processed materials of this kind are characterized by high hardness, strength, and toughness. Making specimens of these materials by classical chip cutting is therefore difficult, time-consuming, and costly. For the sake of comparison, various methods are listed here which are potential candidates for making such specimens. In this case, an alternative process was chosen: waterjet cutting. From the production viewpoint, the design of the workholding fixture for this process is of major importance. The fixture has an indirect but very significant impact on the manufacturing process and, ultimately, on the quality of the test specimens produced. In this experimental programme, the suitability of the workholding fixture, the process chosen, and the cutting conditions were examined
Klíčová slova

Zpět

Patička