Přejít k obsahu


Experimental Air Turbine

Citace:
ŽITEK, P., KLIMKO, M., NOGA, T. Experimental Air Turbine. In AIP Conference Proceedings. Melville: AIP Publishing, 2016. s. 020026-1 - 020026-8. ISBN: 978-0-7354-1426-6 , ISSN: 0094-243X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental Air Turbine
Rok vydání: 2016
Místo konání: Melville
Název zdroje: AIP Publishing
Autoři: Ing. Pavel Žitek , Ing. Marek Klimko , Ing. Tomáš Noga ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje experimentální zařízení, které je umístěno v laboratořích KKE. Jedná se o jednostupňovou axiální vzduchovou turbínu umístěnou v sání kompresoru. Zařízení je určeno k výzkumu průtočné části lopatkového stroje. V současnosti jsou testovány přetlakové stupně ve spolupráci s průmyslovým partnerem DŠP.
Abstrakt EN: The article describes an experimental device that is placed in the KKE labs. This is a single stage axial air turbine situated in the compressor suction. The device is intended for research of turbine flow path. Currently being tested reaction bladed in cooperation with an industrial partner Doosan Škoda Power.
Klíčová slova

Zpět

Patička