Přejít k obsahu


Matematický model třífázového napěťového pulzního usměrňovače s výkonem 3,3 MW

Citace:
BLAHNÍK, V. Matematický model třífázového napěťového pulzního usměrňovače s výkonem 3,3 MW. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mathematical model of three-phase active rectifier with rated power 3.3 MW
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje tvorbu matematického modelu a jeho následné využití při testování třífázového napěťového pulzního usměrňovače o výkonu 3,3 MW. Vytvořený matematický model slouží k ověření vlastností reálného pulzního usměrňovače, který spolu s transformátorem a sinusovým LC filtrem tvoří vstupní část zdrojovny RICE. Za pomoci simulace je testována výsledná hodnota zvlnění stejnosměrného napětí ve společném DC-linku zdroje G01 a jsou zjišťovány frekvence výsledného zvlnění. Pro simulaci měniče jsou použité hodnoty naměřené přímo na zmiňované jednotce G01. Simulace pulzního usměrňovače je realizována v prostředí Matlab/Simulink/Plecs na přesném matematickém modelu měniče.
Abstrakt EN: This report describes the mathematical model of three-phase active rectifier with rated power 3.3 MW. This mathematical model used to validate input source for RICE laboratory, model is include active rectifier, transformer, LC filter. The resulting DC voltage ripple and frequency is tested by simulation. The real valu of G01 unit are used for simulation. This model of active rectifier is implemented in Matlab/Simulink/Plecs software, implemented as an accurate model.
Klíčová slova

Zpět

Patička