Přejít k obsahu


Klasická nabíjecí stanice pro elektrická vozidla lehké trakce využívající napěťový pulzní usměrňovač - simulační studie

Citace:
BLAHNÍK, V. Klasická nabíjecí stanice pro elektrická vozidla lehké trakce využívající napěťový pulzní usměrňovač - simulační studie. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conventional charging stations for electric vehicles of light traction based on active rectifier - simulation study
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá nabíjecí stanicí pro elektrická vozidla lehké trakce využívající napěťový pulzní usměrňovač. Ve zprávě jsou stručně shrnuty požadavky a výpočty parametrů. Zpráva popisu detailně navrženou topologii stanice s pulzním usměrňovačem a navržené řízení měniče. Pro nabíjecí stanici je sestaven simulační model, včetně regulace na kterém jsou testovány základní vlastnosti stanice. Výsledky simulací, obecné závěry a směry dalšího výzkumu jsou součástí výzkumné zprávy.
Abstrakt EN: This report deals with the charging station for electric vehicles particular lightweight traction vehicles, charging station is bas on active rectifier topology. The requirements to parameters of charging station are described and calculated. This report describe in detail the proposed topology charging based on active rectifier topology and describes the designed control strategy. The simulation model of charging station was created, including the control where is possible tested the charging station behaviours. The simulation results, general conclusions and further research directions are part of this report.
Klíčová slova

Zpět

Patička