Přejít k obsahu


Inspirováno pravěkem? Potenciál současné archeologie pro výuku hudební výchovy

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L. Inspirováno pravěkem? Potenciál současné archeologie pro výuku hudební výchovy. In Inovace v hudební výchově na 2. stupni ZŠ I. Sborník příspěvků z konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 14-25. ISBN: 978-80-261-0633-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inspired by prehistory? The potential of contemporary archaeology for performing arts education
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je představit potenciální zdroje inspirace, které může archeologie evropského pravěku nabídnout výuce hudební výchovy. Ačkoliv tento stručný text podává především přehled movitých nálezů v průběhu času, dnešní archeologie se zaměřuje především na pochopení toho, jak a proč zvuk, hudba a hudební nástroje vznikaly a plnily své praktické, společenské, komunikační a další role v minulé živé kultuře. Opomenuty nezůstávají ani možnosti kreativního zpřístupnění a aplikace archeologického poznání v rámci výuky.
Abstrakt EN: This paper presents contemporary (music) archaeology that focuses not only on chronological and cultural frameworks for dating prehistoric finds and monuments, but seeks an understanding of how and why a sound/music fulfilled its practical, social, communicative and other roles in past societies. From this point of view archaeology offers many inspirations not only in the form of (audio)visual media, but also in the form of knowledge necessary to making viable replicas for performing arts education.
Klíčová slova

Zpět

Patička