Přejít k obsahu


KRITÉRIA HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH TOALET: PRŮZKUM VYBAVENOSTI DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU VŠEOBECNOU INFRASTRUKTUROU

Citace:
JANEČEK, P., OVESLEOVÁ, H. KRITÉRIA HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH TOALET: PRŮZKUM VYBAVENOSTI DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU VŠEOBECNOU INFRASTRUKTUROU. In Trendy v podnikání 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0648-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EVALUATION CRITERIA OF PUBLIC TOILETS: RESEARCH OF TOURISM DESTINATION BY PUBLIC INFRASTRUCTURE
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Janeček , Mgr. Hana Ovesleová
Abstrakt CZ: Tato studie vysvětluje důležitost charakteristik spokojenosti s veřejnými toaletami a je součástí komplexního šetření vybavenosti destinací veřejnou infrastrukturou se zaměřením na znevýhodněné osoby. Kulturní a urologické postoje omezují tuto problematiku, která je zkoumána z dalších pohledů literatury, jako je medicínská, sociologická literatura, dále problematika územního plánování a dostupný cestovní ruch všem. V průzkumu bylo využito dotazníkového šetření pro určení determinujících charakteristik zájmu pro hodnocení toalet v následujících fázích výzkumu. Výsledky ukazují, že bezpečnost, čistota a dostupnost jsou nejdůležitější charakteristiky v hodnocení kvality veřejných toalet. Výsledky v hodnocení muži a ženami jsou podobné. Ženy kladou větší důraz na hodnocení obecně. Zaměření příspěvku reflektuje se současným zónováním městského prostředí a jeho rozvoje a potřeb cestovního ruchu a turistů se znevýhodněním.
Abstrakt EN: This study explored the importance of characteristics with the satisfaction with public toilets as a part of bigger research of public infrastructure of tourism destinatins for people with disabilities. The cultural and urological attitudes which legitimate this situation are investigated with reference to medical, sociological, town planning, building, tourism accesibility literature. It was used a questionnaires to determine the important characteristic for evaluating touilets in followed field research. The results show that the safety, cleanliness and availability are the most important in evaluate of quallity of public toilets. Thera are similar results form male and female respondents. Female respondents are more challenging in the evaluation. Focus on public toilets is reflected in current zoning of urban development and needs of tourists and tourist with disabilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička