Přejít k obsahu


Jak jsou využívány nové technologie v marketingu obchodu a cestovního ruchu?

Citace:
JANEČEK, P., JAKUBÍKOVÁ, D. Jak jsou využívány nové technologie v marketingu obchodu a cestovního ruchu?. Marketing a komunikace, 2016, roč. 26, č. 2-3, s. 19-20. ISSN: 1211-5622
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Are there used new technologies in marketing of retail and tourism?
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Petr Janeček , Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Inovace a nové technologie jsou klíčovými koncepty v rozvoji ekonomik. Tento článek prezentuje základní informace o výzkumných činnostech zabývajících se současným stavem moderních technologií a jejich implementace v marketingu obchodu a cestovního ruchu v České republice. Z článku pramení jedna zásadní otázka. Je dobré používat stále více a více technologií? Je myšlenka Karla Čapka v románu R.U.R. možnou skutečností?
Abstrakt EN: Inovatations and new technologies are key concept in development of economies. This article presents the basic information about research of current state of moder technologies and theirs implementation in retail and tourism marketing in the Czech Republic. It concludes in one question. Is it right to use more and more technologies? Is it the idea of Karel Čapek in his novel R.U.R. real?
Klíčová slova

Zpět

Patička