Přejít k obsahu


Principy veřejného zadávání v USA

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Principy veřejného zadávání v USA. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 9, s. 333-341. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Principles of Public Procurement in the USA
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Článek popisuje principy veřejného zadávání v USA. Stále se měnící systém veřejného zadávání je postaven na základech z roku 1984. Obecné standardy upravuje článek 1.102-2 federálního nařízení, zkráceně označovaného jako FAR. Tři základní zásady se prolínají celým systémem veřejného zadávání. Jedná se o transparentnost, integritu a soutěžní prostředí. Ostatní principy jsou rovněž sledovanými cíle regulace. Jsou jimi uspokojení zákazníka a minimalizace nákladů. Jakýkoliv zadávací systém musí vést k efektivitě, přičemž se jedná o zásadu, která je podpořena integritou představovanou jednotností. Nejlepší cena je konceptem, kterého musí veřejný zadavatel dosáhnout. Pro americký systém je velmi specifickým principem rozdělování bohatství. Jde zejména o podporu tamního obchodu uvnitř USA. Ve vztahu ke smluvnímu partnerovi se uplatňuje princip omezení rizik.
Abstrakt EN: Article is dedicated to the principles of the public procurement system in the USA. US Government set the system based on the competiton basis in 1984 and is improving continously. Standards of the functioning public procurement system are determined in the article 1.102-2 of Federal Acqusition Regulation (FAR). Three most important pricniples that underlie the system of public procurement are system transparency, procurement integrity and competition. Other principles are also the objectives and those are the customer satisfaction and minimize administrative operating costs. Any procurement system must lead to efficiency. This principle is supported by integrity represented by uniformity. Best value is a concept to be reached by the public body. Wealth distribution is very specific for the US procurement system and simple is concentrated to support the business inside the US. Risk avoidance is related to the contractual party. Federal Acquisition Regulation is complex law act. There is concentrated huge power as the act is regulating the public sources flow. Very interesting facti s that some of the principles are not set definitely. Some principles may retreat to some other objectives that are more valuable case to case. The European public procurement system is based on only three principles but is reaching the same objectives.
Klíčová slova

Zpět

Patička