Přejít k obsahu


Principy zadávacího řízení a principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Principy zadávacího řízení a principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vztahem principů, které se při nakládání s veřejnými finančními prostředky uplatňují. Podstatou je zamyšlení nad tím, zda je vztah rovnocenný nebo zda jsou některé principy jiným nadřazeny. Principy veřejného zadávání jsou transponovány do tuzemské legislativy z evropských zadávacích směrnic. V novém zákoně o zadávání veřejných zakázek jsou rozšířeny původní principy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace o další zásada přiměřenosti. Na druhé straně stojí alokační principy zohledňované v řadě řídicích procesů. Jedná se o hospodárnost (economy), účelnost (effectiveness) a efektivitu (efficiency), tedy zkráceně o principy 3E, které se běžně v zadávacích procesech při zadávání veřejných zakázek nezohledňují. Cílem příspěvku je určit vztah předmětných principů a jejich vliv na zadávání veřejných zakázek.
Klíčová slova

Zpět

Patička