Přejít k obsahu


Modulární koncepce trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem a maticovým měničem

Citace:
BEDNÁŘ, B., DRÁBEK, P., PITTERMANN, M. Modulární koncepce trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem a maticovým měničem. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The modular concept of traction converter with medium-frequency transformer and the matrix converter
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Bedřich Bednář , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Koncepce trakčního měniče se skládá ze dvou buněk. Každá buňka je tvořena samostatným maticovým měničem, středofrekvenčním transformátorem a pulsním usměrňovačem. Pro řízení těchto měničů je používán MLC interface, kde je využito jak signálového procesoru DSP, tak FPGA procesoru.
Abstrakt EN: Concept of traction converter consists of two cells. Each cell is composed of separate matrix converter, and the medium-frequency transformer voltage source active rectifier. To control these inverters is used MLC interface which is used as signal processor DSP and the FPGA processor.
Klíčová slova

Zpět

Patička