Přejít k obsahu


Muslimský pacient – principy diagnostiky, terapie a komunikace

Citace:
HÁJEK, M., BAHBOUH, C. Muslimský pacient ? principy diagnostiky, terapie a komunikace. Praha : Grada, 2016, 199 s. ISBN: 978-80-247-5631-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Muslim patient- principles of diagnosis, therapy and communication
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Grada
Autoři: MUDr. et Bc. Marcel Hájek PhD. , Charif Bahbouh
Abstrakt CZ: Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k nejsložitějším religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak nejen v zemích islámu, kam jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních zdravotnických zařízeních, ale i v zemích s významnou muslimskou menšinou. Autoři práce si stanovili za cíl objasnit úskalí výkonu takové praxe vzhledem k poměrně výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům diagnostiky a terapie jdoucím omezením, která plynou z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela pominutelným postojům muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své práci se autoři snaží o stručný vhled do islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po celý život, o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské rodiny.
Klíčová slova

Zpět

Patička