Přejít k obsahu


Principy zadávacího řízení a principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Principy zadávacího řízení a principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity. In Trendy v podnikání 2016. Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN: 978-80-261-0648-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 3E Principles vs. Public Procurement Principles
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vztahem principů, které se při nakládání s veřejnými finančními prostředky uplatňují. Podstatou je zamyšlení nad tím, zda je vztah rovnocenný nebo zda jsou některé principy jiným nadřazeny. Principy veřejného zadávání jsou transponovány do tuzemské legislativy z evropských zadávacích směrnic. V novém zákoně o zadávání veřejných zakázek jsou rozšířeny původní principy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace o další zásada přiměřenosti. Na druhé straně stojí alokační principy zohledňované v řadě řídicích procesů. Jedná se o hospodárnost (economy), účelnost (effectiveness) a efektivitu (efficiency), tedy zkráceně o principy 3E, které se běžně v zadávacích procesech při zadávání veřejných zakázek nezohledňují. Cílem příspěvku je určit vztah předmětných principů a jejich vliv na zadávání veřejných zakázek.
Abstrakt EN: The objective of the article is to solve the conflict of the interest. On one side there are principles of behavior of the public entity while managing the public sources. On the other side there are different principles applying in case the decision on spending the public funding is made and is leading to enter into a contract. What are the obligations of the public entity in such cases? Are the 3E principles behind the public procurement principles in the process of acquisition? Or the acquisition process contains also the non-written 3E principles that are set for any procedure of managing the public fundings? To answer these questions is the objective of the article where at first there are all principles defined. Then the main part is dedicated to the solution of the indicated conflict of interest of principles.
Klíčová slova

Zpět

Patička