Přejít k obsahu


Analýza vlivu parametrů bezsenzorového prediktivního řízení synchronního motoru s permanentními magnety

Citace:
MUŽÍKOVÁ, V., GLASBERGER, T. Analýza vlivu parametrů bezsenzorového prediktivního řízení synchronního motoru s permanentními magnety. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 18 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parameters sensitivity analysis of sensorless FCS-MPC of Permanent Magnet Synchronous Motor
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vendula Mužíková , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem této práce je studovat citlivost parametru bezsenzorového prediktivního řízení s konečným počtem prvků. Tato práce se zabývá řízením synchronního motoru s permanentními magnety. Prediktivní řízení je upraveno pro bezsenzorovou estimaci pozice rotoru ve velmi nízkých a nulových rychlostech, kde není možné určit polohu rotoru konvenčními algoritmy založenými na modelu stroje. Z tohoto důvodu je navržen algoritmus vysokofrekvenční injektáže využívající PLL založené na demodulaci statorových proudů. Tento algoritmus odhadu v kombinaci s uvedeným modelem prediktivního řízení představuje velmi účinný nástroj pro řízení pohonu, nicméně nové funkce pro prediktivní řízení je nutné navrhnout. Minimalizační funkce obsahuje dvě části. První část se zabývá tokotvornou a momentotvornou složkou statorového proudu. Druhá část umožňuje injektování vhodné vysokofrekvenčního signálu do dané složky napětí pro odhad polohy pomocí PLL.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to study the parameter sensitivity of the sensorless finite control set model predictive control. This paper concerns surface mounted permanent magnet synchronous motor drive control based on the finite control set model predictive control algorithm. The model predictive control algorithm is modified for a sensorless estimation of the rotor position and speed in very low and zero speed areas where the position cannot be estimated using a model based estimator such as an extended Kalman filter one. Therefore an estimator employing a high frequency signal injection and estimation of the rotor position with a PLL based demodulation of the stator currents is proposed. This estimation algorithm in combination with the mentioned model predictive control represents a very powerful tool for the drive control, nevertheless a new appropriate cost function for the predictive control has to be designed. The cost function contains two parts. First part deals with both the flux and torque stator current vector components control. The second part enables the injection of a suitable high frequency signal into a given voltage component for the PLL position estimator.
Klíčová slova

Zpět

Patička