Přejít k obsahu


Modulační techniky pro minimalizaci spínací frekvence tranzistorů u kaskádního zapojení měničů

Citace:
VOTAVA, M., GLASBERGER, T. Modulační techniky pro minimalizaci spínací frekvence tranzistorů u kaskádního zapojení měničů. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modulation Technique for Reduction Transistor Switching Frequency of Dual Inverter
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Votava , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá návrhem řízení kaskádního zapojení měničů. Navrhované techniky jsou založené na principu referenční (komparační) PWM a vektorové PWM. Techniky jsou upraveny přidáním nulové (netočivé) složky do modulačních signálů tak, aby byly sníženi výkonové ztráty. Jednotlivé techniky jsou porovnány na základě harmonického zkreslení, celkového ztrátového výkonu, rozložení ztrátového výkonu mezi jednotlivé tranzistory a netočivé složky napětí.
Abstrakt EN: This report is focused on design of control for dual inverter. Proposed techniques are based on the principle of a carrier based PWM and a space vector PWM. The techniques are modified to have lower power losses by addition of a zero sequence. The techniques are compared by total harmonic losses, total power losses, power losses distribution among the transistors and common mode voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička