Přejít k obsahu


Prediktivní řízení pohonu s asynchronním motorem napájeným z kaskádního spojení měničů s omezením maximálního zatížení dle tepelných limitů IGBT

Citace:
VOTAVA, M., GLASBERGER, T. Prediktivní řízení pohonu s asynchronním motorem napájeným z kaskádního spojení měničů s omezením maximálního zatížení dle tepelných limitů IGBT. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Model Predictive Control of Asynchronous Machine Supplied from Dual Inverter with Overload Protection of IGBT
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Votava , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá prediktivním řízením proudu u asynchronního motoru. Účelem algoritmu je řídit rychlost motoru, poskytnout měniči ochranu před přetížení a zajistit jeho vyšší využitelnost. Ztrátový výkon součástek je určen pomocí exponenciálního filtru. Maximální dovolený ztrátový výkon je určen na základě teploty měniče. Výkonové ztráty jsou omezeny ztrátovou funkci a maximální dovolenou amplitudou. Zpráva obsahuje detailní rozbor ztrátové funkce. Funkčnost algoritmu je prokázána simulacemi pro případ, kdy jsou motoru vnuceny otáčky a pro případ, kdy je motor zatížen třením.
Abstrakt EN: This paper deals with current predictive control of asynchronous machine. The purpose of the algorithm is to control the angular speed of the motor, provide protection of the converter against the overload and ensure higher utilization of the converter. Power losses of the components are estimated by exponential filter. The calculation of the maximum allowed power losses is based on the temperature of the converter. The limitation of the power losses is carry out by the cost function and Power losses and by current amplitude reduction. Report contains detailed analysis of the cost function. Functionality of the algorithm is demonstrated by the simulation of the drive with given angular speed and by the simulation of the drive with a load.
Klíčová slova

Zpět

Patička