Přejít k obsahu


Prediktivní řízení kaskádního spojení měničů s omezením maximálního zatížení dle tepelných limitů IGBT

Citace:
VOTAVA, M., GLASBERGER, T. Prediktivní řízení kaskádního spojení měničů s omezením maximálního zatížení dle tepelných limitů IGBT. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Model Predictive Control of Dual Inverter with Respecting Thermal Limits of IGBT
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Votava , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá návrhem prediktivního řízení pro kaskádní zapojení měničů za účelem omezení maximálního zatížení dle tepelných limitů IGBT a vyrovnání ztrátových výkonů IGBT. Zpráva obsahuje detailní rozbor a návrh tří ztrátových funkcí založených na teplotním modelu zapojení. Ve ztrátové funkci je hlídaná teplota baseplate a ztrátový výkon na jednotlivých prvcích. Ztrátový výkon je určen pomocí exponenciálního filtru. Na základě teploty a ztrátového výkonu jsou vybírány spínací kombinace, tak aby byl dodržen tepelný limit IGBT, nedocházelo k překročení maximální teploty polovodičů a jejich zatížení bylo vyrovnané. Jednotlivé ztrátové funkce jsou porovnávány řadou simulací s konstantní teplotou a proměnou baseplate.
Abstrakt EN: This report deals with design of predictive control for dual inverter for reduction of the power losses of converter according to IGBT thermal limit. Report contains analysis and design of three cost functions based on the thermal model of this topology. In the cost functions, the temperature of baseplate and the power dissipation of each element are observed. Power dissipation is obtained by an exponential filter. Based on observations of temperature and power dissipation, the switching states are selected to respect thermal limit of each IGBT and to balance power dissipation among the IGBTs. The cost functions are compared by the series of simulations with constant and variable baseplate temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička