Přejít k obsahu


Rozvíjení interkulturní komunikativní kompetence ve výuce cizích jazyků

Citace:
Pešková, M. Rozvíjení interkulturní komunikativní kompetence ve výuce cizích jazyků. FPE ZČU v Plzni, 21.10.2016 - 21.10.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Intercultural Communicative Competence in the Classroom Discourse
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Dne 21.10.2016 se na fakultě pedagogické ZČU v Plzni uskutečnila odborná konference Rozvíjení interkulturní komunikativní kompetence ve výuce cizích jazyků. Akademici z většiny pedagogických fakult z České republiky a z několika fakult Západočeské univerzity diskutovali zejména otázky zařazení témat vztahujících se k interkulturní komunikativní kompetenci do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, efektivitu didaktického zpracování IKK v učebnicích a vzdělávacích materiálech, roli výuky cizího jazyka ve formování IKK obecně a nezbytnost interdisciplinárních přesahů, lingvistické aspekty IKK a možnosti její reflexe při analýze textů umělecké literatury. Byla řešena specifika výuky jednotlivých cizích jazyků a představeny konkrétní projekty realizované na různých katedrách. Konference byla podpořena z projektu SVK1-2016-004, její přípravy a organizace se ujali studenti katedry ruského a francouzského jazyka FPE ZČU v Plzni, kteří také aktivně vystupovali jako přednášející.
Klíčová slova

Zpět

Patička