Přejít k obsahu


Softwarový nástroj pro transformaci modelů elektrických sítí do výpočetně efektivních struktur

Citace:
NOVÁČEK, J., STŘELEC, M. Softwarový nástroj pro transformaci modelů elektrických sítí do výpočetně efektivních struktur. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software tool for transformation of power network model into computationally efficient structures
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Nováček Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Martin Střelec Ph.D. ,
Abstrakt CZ: ADEX (AnSVaL Data EXporter) je součástí balíku softwarových nástrojů, které vznikly v rámci řešení výzkumného projektu AnSVaL (Ancillary Services Values and Limits). ADEX transformuje vstupní data uložená v databázi do vhodné výpočetní struktury, se kterou jsou schopné pracovat volně šiřitelné i komerční nástroje pro výpočet chodu sítě (Load Flow). Jako výstupní formáty jsou v současné době podporovány dva standardní formáty dat CDF a UCTE. Softwarový nástroj ADEX může být distribuován společně s validačním nástrojem ANETA či jako samostatný softwarový nástroj. V prvním případě poskytuje ADEX validovaný výpočetní model (strukturu), v opačném případě se transformuje originální model uložený v datovém úložišti. ADEX může být použit jako samostatný softwarový nástroj nebo jako integrovaná softwarová komponenta.
Abstrakt EN: ADEX (AnSVaL Data EXporter) is a part of the software package tool, which has been developed under research project AnSVaL (Ancillary Services Values and Limits). ADEX transforms data stored in database in suitable structure, which can be used in freeware as well as commercial load flow computation tools. Currently, two standard data formats (CDF and UCTE) are supported as output data formats. The software tool ADEX is prepared to be distributed together with the validating tool ANETA as well as stand alone software tool. In the first case, ADEX provides validated computational model (structure). Otherwise original model is transformed without any checks or correction.
Klíčová slova

Zpět

Patička