Přejít k obsahu


Měřící stanoviště a měření na systému WPT

Citace:
ZAVŘEL, M. Měřící stanoviště a měření na systému WPT. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measuring stand and measurement at the WPT system
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Zavřel , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá měřením účinnostních map a ostatních elektrických veličin na laboratorním prototypu bezdrátového výkonového přenosu elektrické energie. Je zde obsažena stavba a popis měřícího stanoviště. Dále pak postup měření s popisem měřícího skriptu a provedených úvah při měření. Ve zprávě je také stanovena dosahovaná přesnost měření a jiné důležité závěry pro další měření a jeho opakovatelnost.
Abstrakt EN: This research report deals with the measurement of efficiency maps and other electrical parameters of the laboratory prototype of the Wireless Power Transfer. This report includes description of the measuring stand and description of measurement procedure with description of measurement script and with considerations made during measurement. This research set achievable accuracy of measurement stand and other important conclusions for next measurement and its repeatability.
Klíčová slova

Zpět

Patička