Přejít k obsahu


ARET — Automatic Reading of Educational Texts for Visually Impaired Students

Citace:
GRŮBER, M., MATOUŠEK, J., HANZLÍČEK, Z., KRŇOUL, Z., ZAJÍC, Z. ARET — Automatic Reading of Educational Texts for Visually Impaired Students. In Proceedings of the 17th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2016). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2016. s. 383-384. ISBN: 978-1-5108-3313-5 , ISSN: 2308-457X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ARET — Automatic Reading of Educational Texts for Visually Impaired Students
Rok vydání: 2016
Místo konání: Red Hook, NY
Název zdroje: Curran Associates, Inc.
Autoři: Ing. Martin Grůber Ph.D. , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D. , Ing. Zdeněk Krňoul Ph.D. , Ing. Zbyněk Zajíc Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek představuje aplikaci, která byla vyvinuta k usnadnění vzdělávání zrakově postižených žáků základních škol, tj. žáků ve věku 12 až 14 let. Webová aplikace využívá řečové a jazykové technologie a pomáhá tak žákům při studiu několika předmětů, např. matematiky, fyziky, chemie nebo jazyků (češtiny, angličtiny, němčiny). Pro automatické čtení učebnic se využívá systém TTS, který musí texty v těchto učebnicích předzpracovat, zejména co se týká možných vzorců a rovnic, které se v nich mohou objevit. Aplikaci využívají jak učitelé pro vytváření a správu studijních materiálů, tak žáci, kteří si mohou tyto připravené materiály prohlížet a hlavně poslouchat. Aplikace je momentálně využívána na jedné speciální základní škole pro zrakově postižené během každodenního vyučování.
Abstrakt EN: This paper deals with a presentation of an application which was developed to help in education of visually impaired pupils at a secondary school, i.e. at the pupils’ age of 12 to 14 years. The web-based application integrates speech and language technologies to make the education easier in several areas, e.g. in mathematics, physics, chemistry or languages (Czech, English, German). TTS system is used for automatic reading of educational texts and it makes use of a special preprocessing of the texts, namely any formulas which may occur therein. The application is used by both teachers to create and manage the teaching material and pupils to view and listen to the prepared material. The application is currently being used by one special school for visually impaired pupils in daily lessons.
Klíčová slova

Zpět

Patička