Přejít k obsahu


An Engine for Online Video Search in Large Archives of the Holocaust Testimonies

Citace:
STANISLAV, P., ŠVEC, J., IRCING, P. An Engine for Online Video Search in Large Archives of the Holocaust Testimonies. In Proceedings of the 17th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2016). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2016. s. 2352-2353. ISBN: 978-1-5108-3313-5 , ISSN: 2308-457X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Engine for Online Video Search in Large Archives of the Holocaust Testimonies
Rok vydání: 2016
Místo konání: Red Hook, NY
Název zdroje: Curran Associates, Inc.
Autoři: Ing. Petr Stanislav , Ing. Jan Švec Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Ircing Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V článku představujeme online systém pro vícejazyčné lexikální (plně textové) vyhledávání v rozsáhlých archivech výpovědí svědků holokaustu. Videa rozhovorů byla nahrána ve dvou jazycích (angličtina a čeština) a automaticky přepsána a indexována tak, aby byl umožněn efektivní přístup k lexikálnímu obsahu nahrávek. Engine využívá systém rozpoznávání řeči na úrovni současného poznání a provádí rychlou detekci klíčových slov (STD). Poskytuje přímý přístup k částem rozhovorů obsahujícím hledaná slova a krátké fráze.
Abstrakt EN: In this paper we present an online system for cross-lingual lexical (full-text) searching in the large archive of the Holocaust testimonies. Video interviews recorded in two languages (English and Czech) were automatically transcribed and indexed in order to provide efficient access to the lexical content of the recordings. The engine takes advantage of the state-of-the-art speech recognition system and performs fast spoken term detection (STD), providing direct access to the segments of interviews containing queried words or short phrases.
Klíčová slova

Zpět

Patička