Přejít k obsahu


Machining of Inconel 718 Using Uncoated Cutting Tools with Different Cutting Edge Quality

Citace:
BAKŠA, T., SCHORNÍK, V., ADÁMEK, P., ZETEK, M. Machining of Inconel 718 Using Uncoated Cutting Tools with Different Cutting Edge Quality. In Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 441-446. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Machining of Inconel 718 Using Uncoated Cutting Tools with Different Cutting Edge Quality
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Tomáš Bakša , Ing. Václav Schorník , Pavel Adámek , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá testováním řezných nástrojů ze slinutého karbidu při experimentálního obrábění slitiny Inconel 718. Pro obrábění slitiny Inconel 718 bylo použito několik frézovacích nástrojů ze slinutého karbidu s různou kvalitou řezné hrany, která byl získána různými podmínkami a strategií broušení. Hlavním cílem je porovnání všech nástrojů z hlediska životnosti nástroje při obrábění. Nástroje byly testovány v broušeném stavu bez úpravy řezné hrany a bez depozice tenké vrstvy. Při obrábění byly měřeny řezné síly pro zjištění vlivu kvality řezné hrany na velikost složky řezné síly Fy během prvním řezu nástroje. Velikost řezné síly na konci životnosti každého nástroje byla rovněž měřena. Pro testování do materiálu Inconel 718 byla použita strategie obvodového frézování. Tento materiál se používá pro vysoce namáhané díly v jaderném průmyslu, například do spalovacích turbín. Materiál je z hlediska obrábění velmi problematický z důvodu rychlého zpevňování a vysokého vývinu tepla. Vliv řezné hrany po broušení na řezný proces je posuzován z hlediska vzniklého opotřebení na hřbetu a vzniklých řezných sil.
Abstrakt EN: This article deals with testing cemented carbide cutting tools during the experimental cutting of Inconel 718 super-alloy. Several carbide end-mills with different cutting edge qualities obtained by different grinding conditions and strategies were used for machining Inconel 718. The main aim is to compare all end-mills in terms of their cutting tool life during cutting. The machining was performed with cutting tools right after grinding without any coating or cutting edge preparation. Cutting forces were measured during machining to find out the influence of the cutting edge quality on the cutting force Fy during the first impact of the tool. Cutting force at the end of the tool life was also measured. The strategy of side milling was used for the cutting tests of tools during machining of Inconel 718. This material is used for highly stressed components in the nuclear industry, such as combustion turbines. The material is very problematic for machining due to its rapid hardening and high heat generation. The influence of the cutting edge after grinding on the cutting process is assessed by means of flank wear and cutting force.
Klíčová slova

Zpět

Patička