Přejít k obsahu


Železniční nákladní podvozek Y25 z pohledu nákladů jeho životního cyklu

Citace:
KOŘÍNEK, J., ČEJKA, B. Železniční nákladní podvozek Y25 z pohledu nákladů jeho životního cyklu. Technológ, 2016, roč. 8, č. 4, s. 47 - 54. ISSN: 1337-8996
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Y25 Freight Bogie from Life cycle costs
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň
Autoři: Ing. Jiří Kořínek , Ing. Bohumil Čejka
Abstrakt CZ: Každá projekční nebo konstrukční změna, nebo i použití zcela nového řešení, při zachování hlavní funkce produktu, v našem případě podvozku, musí nutně přinést změny v nákladech na výrobu, provoz i údržbu podvozku, čili na změnu hodnoty Nákladů životního cyklu neboli tzv. LCC. Můžeme tedy hodnotu LCC nebo hodnotu změny LCC považovat za parametr „úspěšnosti“ navržené projekční nebo konstrukční změny, protože je zřejmé, že existuje zcela jasný požadavek na co nejnižší hodnotu LCC. Pokud je tedy důvodem pro změnu konstrukce např. snížení hlučnosti chodu podvozku, pak změna LCC je cenou za tuto zlepšenou vlastnost podvozku. Samozřejmě budou existovat i změny, které přinesou kladnou změnu LCC a tudíž úsporu pro provozovatele.
Abstrakt EN: A design or construction change, while the primary function of the product – in this case a bogie – is maintained, must necessarily result in changes in manufacturing, operating, and maintenance costs, in other words the lifecycle costs (LCC). Therefore, the LCC value, and its change, can be viewed as an indication of the “success” of any proposed design or construction modification – because there is a clear requirement for as low as possible LCC values. If the design modification is motivated by a need to reduce the bogie noise during operation, the resulting change in the LCC is the price paid for the improvement.
Klíčová slova

Zpět

Patička