Přejít k obsahu


MATRIX Blockset for REX Control System

Citace:
BALDA, P. MATRIX Blockset for REX Control System. IFAC-PapersOnLine, 2016, roč. 49, č. 25, s. 442-447. ISSN: 2405-8963
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MATRIX Blockset for REX Control System
Rok vydání: 2016
Místo konání: Brno
Název zdroje: Elsevier Ltd.
Autoři: Ing. Pavel Balda Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá knihovnou funkčních bloků pro algoritmy z lineární algebry, které lze využít ve vestavných systémech. Knihovna je založena na podmnožině podprogramů ze balíků BLAS a LAPACK, které byly zkonvertovány do jazyka C s ohledem na omezení paměti typických vestavných systémů. Tato podmnožina pokrývá algoritmy pro práci s maticemi, jejichž prvky jsou čísla ve dvojnásobné přesnosti (double), ve třech oblastech: singulární dekompozice, výpočet vlastních čísel a Sylversterova rovnice. Implementovaná množina bloků obsahuje kromě vhodně obalených algoritmů z knihovny BLAS a LAPACK též funkční bloky pro diskretizaci lineárních systémů a několik pomocných bloků. Typické použití této knihovny je demonstrováno na příkladech v řídicím systému REX.
Abstrakt EN: This paper deals with a function block library (blockset) for embedded linear algebra (matrix) computations. The blockset is based on a subset of BLAS and LAPACK subroutines converted to C language with respect to memory limitations of typical embedded platforms. The subset covers algorithms for real matrices with double precision elements in three areas: singular value decomposition, eigenvalues and Sylvester equation. The Implemented blockset contains besides suitably wrapped BLAS and LAPACK algorithms also function blocks for discretization of continuous linear systems and several helper blocks. The typical use of the blockset is demonstrated on examples in the REX control system.
Klíčová slova

Zpět

Patička