Přejít k obsahu


Stavba prototypu měničů pro pomocné pohony (galvanickou barieru)

Citace:
ŠTĚPÁNEK, J. Stavba prototypu měničů pro pomocné pohony (galvanickou barieru). Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The construction of the prototype converters for auxiliary drives (Galvanic Barriers)
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Štěpánek , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a stavbou měničů tvořících galvanickou bariéru ve vozidlech lehké trakce. Naleznete zde popis měničů pro topologii pomocných pohonů s využitím diskrétních polovodičových součástek v diskrétních pouzdrechTO-247AC. Ve zprávě je také zkrácený popis regulace měničů a v poslední části experimentální ověření jednotlivých měničů pomocných pohonů.
Abstrakt EN: This research report deals with the design and construction of converters constituting the galvanic barrier in the vehicles light traction. We will describe the topology of converters for auxiliary drives using discrete semiconductors in package TO-247AC. The report also description the control of the converter in the last part is the experimental verification of the converters for auxiliary drives.
Klíčová slova

Zpět

Patička