Přejít k obsahu


Using fisher's exact test in the engineering industry

Citace:
BÍCOVÁ, K., MELICHAR, M. Using fisher's exact test in the engineering industry. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vienna: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 349-352. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using fisher's exact test in the engineering industry
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. Kateřina Bícová , Ing. Martin Melichar Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaný příspěvek nastiňuje problematiku monitorování přesné výroby strojních součástí. Jelikož i přes vysokou přesnost výroby dochází k výkyvům přesnosti během dne, byla nashromážděná data detailněji analyzována. Cílem navržené analýzy je tedy zjistit, zda existuje závislost denní doby na přesnost výroby a zda výkyvy v přesnosti jsou významné. Dalším důvodem této analýzy jsou i požadavky na neustálé zlepšování, jež vychází ze standardu TS 16949 pro systému řízení kvality v oblasti automobilového průmyslu.
Abstrakt EN: This contribution solves the problem of monitoring precision manufacturing. Because, despite the high precision of production, there are fluctuations in precision during the day, the collected data is analyzed. The proposed analysis is to find out whether there is a dependence on the time of day precision. Next, using F-test to determine, whether the fluctuations in precision are significant. Another reason for this analysis are the requirements for continuous improvement, which is based on standard TS 16949 quality management system in the automotive field.
Klíčová slova

Zpět

Patička