Přejít k obsahu


Issue of high precision manufacturing analysis in automotive industry

Citace:
BÍCOVÁ, K., KUTLWAŠER, J., SKLENIČKA, J. Issue of high precision manufacturing analysis in automotive industry. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vienna: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 353-357. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Issue of high precision manufacturing analysis in automotive industry
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. Kateřina Bícová , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Josef Sklenička
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o problematice vyhodnocování přesné výroby strojních součástí. Jde o detailní analýzu dat ze sériové výroby oblasti automobilového průmyslu, kde přesnost výroby hraje hlavní roli. Byla použita Paretova analýza pro vyhodnocení dat, která byla shromážděna v průběhu kontroly strojní součásti, pro další analyzování. Součást je znovu proměřena v laboratorních podmínkách a je provedena nová analýza včetně uvedení několika návrhů na zlepšení výrobního procesu.
Abstrakt EN: The contribution deals with issue of evaluation of precise production of machine parts. It works with detailed analysis of data from serial production from automotive industry, where the precise production plays the main role. Authors used a Pareto analysis for evaluation of data, which was collected during production of one batch of parts and analyzed those data. The batch is re-measured in laboratory conditions, new analysis is conducted and several suggestions for production process improvement are given.
Klíčová slova

Zpět

Patička