Přejít k obsahu


Představení projektu NoNEETs a možnosti využití e-learningu pro cílovou skupinu

Citace:
JANUŠKA, M., KUBALÍK, J., SOVA MARTINOVSKÝ, V., ŠTEFAN, M. Představení projektu NoNEETs a možnosti využití e-learningu pro cílovou skupinu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2016. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2016. s. 62-72. ISBN: 978-80-7435-657-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus UHK
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Jan Kubalík , Ing. Václav Sova Martinovský , Michal Štefan
Abstrakt CZ: Předkládaný článek si klade za cíl představit výsledky mezinárodního projektu NoNEETs se zaměřením na e-learning. Cílem projektu bylo analyzovat situaci lidí spadající do skupiny „NEET“ (z angl. „not in employment, education or training“), tedy mezi osoby, které nejsou zaměstnány, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy. Konkrétně se v tomto článku budeme zabývat skupinou mladých lidí vyloučených z pracovního trhu ve věku 20 – 29 let v České Republice. Cílem projektu bylo analyzovat potřeby cílové skupiny na národní a nadnárodní úrovni a následně připravit tréninkový program reflektující potřeby cílové skupiny a realizovat dva pilotní běhy tohoto programu. Následný cíl projektu je zajistit diseminaci výsledků a udržitelnost dopadů i po skončení projektu. V případě, že by se podařil vyřešit problém se sebe motivací, je skupina takzvaných „NEET“ ideální cílovou skupinou pro využití produktů e-learningu.
Klíčová slova

Zpět

Patička