Přejít k obsahu


SPOLEHLIVOST DISKONTNÍCH VÝNOSOVÝCH MODELŮ

Citace:
SVOBODA, M., GANGUR, M., ŘÍHOVÁ, P. SPOLEHLIVOST DISKONTNÍCH VÝNOSOVÝCH MODELŮ. In Trendy v podnikání 2016, Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0648-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Mgr. Milan Svoboda Ph.D. , Doc. RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. , Ing. Pavla Říhová
Abstrakt CZ: Cílem této studie je ukázat, že metody fundamentální analýzy nejsou schopny jednoznačně určit vnitřní hodnotu akcie. Studie chce ukázat, že i relativně malé rozpětí nastavených proměnných v oceňovacích modelech způsobí významné rozdíly ve výsledném ocenění. Pro analýzu byl vybrán dividendový diskontní model. Pro konzervativně nastavené rozpětí vstupních parametrů jsme počítali pesimistickou a optimistickou variantu a zjistili jsme, že optimistické ocenění je více než dvakrát vyšší než pesimistické. Příznivějších výsledků jsme dosáhli při simulaci, kdy jsme vstupní parametry brali jako náhodné veličiny z rovnoměrného a následně normálního rozdělení. Z výsledků simulace vychází, že 90 % výsledných ocenění se nachází v intervalu střed ± 17 % pro rovnoměrné rozdělení vstupních parametrů a střed ± 10 % pro normální rozdělení vstupních parametrů.
Klíčová slova

Zpět

Patička