Přejít k obsahu


Komparace jednotlivých forem vztahu zaměstnance a zaměstnavatele z hlediska výdajů podnikatele

Citace:
BENEŠOVÁ, E., HRUŠKA, Z., SEIFERTOVÁ, I. Komparace jednotlivých forem vztahu zaměstnance a zaměstnavatele z hlediska výdajů podnikatele. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Eva Benešová LL.M. , Ing. Zdeněk Hruška Ph.D. , Ivana Seifertová
Abstrakt CZ: Krátký příspěvek pojednává o daňové problematice, když ta vždy obsahuje dva protichůdné postoje, jednak postoj státu na výběr daní, ale také postoj ze strany poplatníka na jeho povinnost daně platit. Stát má zájem a povinnost vybírat efektivně daně a lze předpokládat, že jeho snahou je vybrání co nejvyšší částky pro naplnění veřejných rozpočtů a stabilizaci veřejných financí. Proti tomu stojí postoj daňových poplatníků, kteří mají zájem snižovat své daňové zatížení na minimum. Cílem tohoto příspěvku je provedení analýzy a komparace komplexní odvodové povinnosti při využití různých forem plateb za výrobní faktor práce s ohledem na podstatné klady i zápory každé varianty. Praktické pasáže příspěvku obsahují analýzu jednotlivých forem odměňování za práci z daňového a odvodového hlediska. Na základě metody deskripce je představen podnikatelský subjekt pro provedení případové studie a pro snazší představu čtenáře o dané problematice. Pomocí analýzy jsou pak kvantifikovány dopady každé varianty na náklady a zdanění podnikatele. Na závěr autoři shrnují výsledky této analýzy pomocí metody syntézy společně s vyhodnocením a doporučením pro podnikatele v konkrétní modelové situaci.
Klíčová slova

Zpět

Patička