Přejít k obsahu


Optimalizovaný porézní vzorek pro tlakovou zkoušku

Citace:
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., DAŇA, M. Optimalizovaný porézní vzorek pro tlakovou zkoušku. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimized porous sample for pressure test
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Hanzl , Ing. Ivana Zetková , Ing. Milan Daňa
Abstrakt CZ: Starý koncept vzorku se skládal pouze z porézního jádra, jehož koncové uzle nejsou navzájem provázány. Nový návrh na rozdíl od toho starého má na obou styčných plochách tuhé pláty, které koncové vzpěry navzájem mechanicky provazuje. V konečném důsledku je navýšena maximální únosnost tlakového vzorku během tlakových zkoušek oproti předchozímu konceptu. Přidanými pláty bylo také sníženo riziko ohnutí tenkých vzpěr porézního jádra během příprav vzorku pro tlakové zkoušky, které vyžadovaly, aby měl vzorek přesně broušené dosedací plochy.
Abstrakt EN: The old concept consisted only of a porous core, which does not have fixed end nodes on contact surfaces. Added rigid plates on both contact surfaces by optimized concept constrain these ends and increase the maximum load capacity of the pressure samples. The risk of bending the thin struts of porous core was reduced during preparation of sample for pressure test. When the rigid plates are grinded to ensure an adequate parallelism of contact surfaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička