Přejít k obsahu


Test bench for testing of the traction drive of railway vehicles

Citace:
HELLER, P., ČEJKA, B., TRPÁK, L. Test bench for testing of the traction drive of railway vehicles. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. November, s. 1292-1296. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Test bench for testing of the traction drive of railway vehicles
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Petr Heller CSc. , Ing. Bohumil Čejka , Ing. Lukáš Trpák
Abstrakt CZ: Tento článek přibližuje postup prací na Studii kladkového standu ZČU pro zkoušení individuálního pohonu dvojkolí ve verzi částečně odpruženého a zcela odpruženého pohonu. Jednak byl proveden průzkum již navržených řešení kladkových standů, který podpořil myšlenku návrhu dosud chybějícího zařízení. Hlavní část článku se věnuje samotnému návrhu zkušebního standu. Dále pak článek stručně shrnuje postup a především dílčí výsledky prací na úkolu Počítačové simulace pro optimalizaci konstrukčního uspořádání pohonu dvojkolí, který se zabývá vývojem matematického modelu výše uvedeného kladkového standu.
Abstrakt EN: This article gives an outline of the progress of work on the Study of UWB (University of West Bohemia) test bench for partly-suspended and fullysuspended variants of individual wheelset traction drives. First, a survey of existing designs of roller test benches was conducted. Its outcomes supported the idea of designing a completely new device. The main part of the article is devoted to the design of the test bench. Furthermore, the article briefly summarizes the progress and especially the partial results of the work on the task Computer simulation for optimization of the structural arrangement of the traction drive, which focuses on the development of a mathematical model of the aforementioned test bench.
Klíčová slova

Zpět

Patička