Přejít k obsahu


Design of mechanical forging press with maximal force in side cavity

Citace:
CHVAL, Z., ČECHURA, M. Design of mechanical forging press with maximal force in side cavity. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. November, s. 1358-1361. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of mechanical forging press with maximal force in side cavity
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem konstrukčního řešení klikového kovacího lisu pro postupové kování s maximální silou v krajní zápustce. Jako nástroj optimalizace byla použita strukturální analýza metodou konečných prvků a geometrické modifikace rámu. Výsledkem je v rovnoměrné rozložení napětí v celé struktuře kovacího lisu. Navržené řešení vede k optimalizaci výroby a zlepšení kvality finálních výrobků. Konkurenční výhodou navrženého řešení je vyšší životnost lisu.
Abstrakt EN: This paper deals with design of crankshaft forging press for multi-cavity forging with maximal forging force in on of side cavities. As a tool was used optimization of structure, structural FEM analysis and geometrical modification of frame. Results are in more uniform stress distribution in whole structure of forging press. This design leads to optimized production and improved quality of final products. Forging press with this modification has higher durability and it has competitive advantage.
Klíčová slova

Zpět

Patička