Přejít k obsahu


Comparison of technical parameters of forging rolls and cross wedge rolling

Citace:
ZAHÁLKA, M., ČECHURA, M. Comparison of technical parameters of forging rolls and cross wedge rolling. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. November, s. 1350-1353. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of technical parameters of forging rolls and cross wedge rolling
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Martin Zahálka , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Jelikož se produktivita výroby odráží na nákladech a výsledných cenách výkovků, je nutné neustále zlepšovat parametry kovacích linek. Článek se zabývá parametry moderních předkovacích postupů, jako je předkování pomocí kovacích válců a příčného klínového válcování. Parametry kovacích válců a příčně klínového válcování jsou porovnávány z hlediska dosahovaných maximálních sil, momentů a celkové spotřebované energie na vykování identického výkovku.
Abstrakt EN: It is necessary to improve parameters of forging lines, because it leads to higher productivity and minimization of costs during production process. This paper deals with parameters of modern preforming processes such as forging rolls and cross wedge rolling. These parameters are compared with respect to maximal forces, moments and total energy consumption necessary for production of identical part.
Klíčová slova

Zpět

Patička