Přejít k obsahu


Influence of hydraulic press columns connection on dynamic properties

Citace:
RÁŽ, K., ČECHURA, M. Influence of hydraulic press columns connection on dynamic properties. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. November, s. 1354-1357. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of hydraulic press columns connection on dynamic properties
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Karel Ráž Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá možnostmi optimalizace konstrukce hydraulických lisů pro volné kování s ohledem na dynamické zatěžování. Na těchto strojích je v praxi často prováděno rychlokování s excentrickým zatěžováním, které může vést k nadměrnému rozkmitání konstrukce lisu. Pro bezpečný chod lisu musí být zajištěno, aby nejnižší vlastní frekvence celého lisu byla vyšší než frekvence kování. Byly provedeny virtuální analýzy metodou konečných prvků, které ukázaly, jak je možné ovlivňovat konstrukčními úpravami vlastní frekvence lisu. Byl také sledován vliv konstrukční úpravy sloupů a vliv velikosti předepnutí konstrukce na celkovou odolnost lisu vůči dynamickému zatěžování.
Abstrakt EN: This paper deals with possibilities of hydraulic press design optimization. Dynamical loading is deeply discussed here. Technological operation called high speed forging is often used on this kind of machines. This technology leads to vibrations of whole hydraulic press. It must be ensured, that the lowest natural frequency of the whole press is higher comparing with frequency of forging. In research was performed finite element analysis, which showed influence of design modifications.
Klíčová slova

Zpět

Patička