Přejít k obsahu


Anal incontinence and fecal urgency following vaginal delivery with episiotomy among primiparous patients

Citace:
RUŠAVÝ, Z., KARBANOVÁ, J., JANSOVÁ, M., KALIŠ, V. Anal incontinence and fecal urgency following vaginal delivery with episiotomy among primiparous patients. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2016, roč. 135, č. 3, s. 290-294. ISSN: 0020-7292
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anální inkontinence a fekální urgence u primipar po vaginálním porodu s epiziotomií
Rok vydání: 2016
Autoři: MUDr. Zdeněk Rušavý PH.D. , MUDr. Jaroslava Karbanová , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , doc. MUDr. Vladimír Kališ Ph.D.
Abstrakt CZ: To investigate anal incontinence following mediolateral or lateral episiotomy during a first vaginal delivery. The present prospective follow-up study enrolled primiparous patients who underwent vaginal delivery including mediolateral or lateral episiotomy between April 1, 2010 and March 31, 2012. Participants completed interviews before delivery, and were given anal-incontinence questionnaires to be returned for analysis at 3 months and 6 months postpartum.
Abstrakt EN: Zjišťování anální inkontinence po mediolaterální a laterální epiziotomii během prvního vaginálního porodu. Studie zahrnuje primipary, které podstoupily mediolaterální nebo laterální epiziotomii během vaginálního porodu mezi 1. dubnem 2010 a 31. březnem 2012. Účastnice prošly pohovorem před porodem a dostaly dotazníky na anální inkontinenci k analýze 3 a 6 měsíců po porodu.
Klíčová slova

Zpět

Patička