Přejít k obsahu


Penále a jeho nové pojetí

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Penále a jeho nové pojetí. Přehled daňového a finančního práva, 2016, roč. neuveden, č. 1, s. 16-19. ISSN: 2464-5915
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Penalties and its new concept
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Snahy o optimalizaci a minimalizaci daňové povinnosti mnohdy vedou až za hranice legálnosti. Mezi zákonným a nezákonným postupem neexistuje přesná hranice. Mnohými je povinnost platit daň chápána jako amorální. Tato povinnost je upravena řadou právních předpisů včetně těch ústavních spolu s možností vymáhat ji i pod hrozbou sankcí jako jednu ze základních povinností každého dotčeného subjektu. Náš právní řád obsahuje několik typů tzv. „daňových“ sankcí, mezi něž patří i penále.
Abstrakt EN: Efforts to optimize and minimize tax obligations often lead beyond the boundaries of legality. Between legal and illegal procedure no exact boundaries. Many of the obligation to pay tax should be construed as an amoral. This obligation is governed by a series of legislation along with the possibility to recover it and the threat of sanctions. Our legislation contains several types of so-called tax sanctions. One of them is penalties.
Klíčová slova

Zpět

Patička