Přejít k obsahu


Improvizace v chemické laboratoři a modifikace pracovních postupů

Citace:
RICHTR, V., KRAITR, M., VÁLA, L. Improvizace v chemické laboratoři a modifikace pracovních postupů. In ScienEdu : Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní : zborník príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 170-173. ISBN: 978-80-223-4175-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Improvisation in a chemistry laboratory and modifications of work procedures
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Autoři: Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Prof. Ing. Milan Kraitr CSc. , Lukáš Vála
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá improvizací v chemické laboratoři a modifikacemi pracovních postupů. Cílem je motivovat učitele chemie k experimentální činnosti ve výuce chemie a tím u žáků a studentů posílit vnímání chemie jako přírodní vědy, která má reálný dopad na život člověka. Je zde uvedena řada příkladů experimentálních činností vycházejících ze spolupráce učitelů a studentů katedry chemie.
Abstrakt EN: The paper deals with the issues of improvisation in a chemistry laboratory and modifications of work procedures. The goal is to motivate chemistry teachers to perform experimental activities in chemistry lessons and thus strengthen by pupils and students the rational perception of chemistry as natural science with real impacts on the lives of people. There is listed number of examples from cooperation of teachers and students of the Chemistry Department on experimental activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička