Přejít k obsahu


STATIC STIFFNESS CALCULATION OF A LATHE HEADSTOCK

Citace:
KECKSTEIN, T., HYNEK, M., PUŠMAN, Š. STATIC STIFFNESS CALCULATION OF A LATHE HEADSTOCK. In ENGINEERING MECHANICS 2016. DOLEJSKOVA 5, PRAGUE 8, 182 00: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, 2016. s. 270-273. ISBN: 978-80-87012-59-8 , ISSN: 1805-8248
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: STATIC STIFFNESS CALCULATION OF A LATHE HEADSTOCK
Rok vydání: 2016
Místo konání: DOLEJSKOVA 5, PRAGUE 8, 182 00
Název zdroje: ACAD SCI CZECH REPUBLIC
Autoři: Ing. Tomáš Keckstein , Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Šimon Pušman
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje výpočet a výsledky statické tuhosti ložiskového tělesa v různých oblastech vřeteníku univerzálního hrotového soustruhu.
Abstrakt EN: Checking and calculation of the headstock static stiffness for every machine tool is important because it directly influences the machine accuracy, which is one of the most important factors. This paper describes the calculation and results of the static stiffness of a bearing housing in different areas of the headstock of a universal centre lathe. To determine the stiffness, we performed a calculation using the finite element method (FEM). The computational model was loaded by maximum forces that were calculated via analytic calculations. Displacement of several important areas of the headstock was found by using this FEM calculation. Stiffness was calculated from displacements and loading forces by using well known formula.
Klíčová slova

Zpět

Patička