Přejít k obsahu


E-learning in the teaching of technical disciplines

Citace:
MAX, A., HYNEK, M., PUŠMAN, Š. E-learning in the teaching of technical disciplines. In Proceedings of the International Conference on e-Learning. Neuvedeno: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 96-101. ISBN: 978-1-910810-91-0 , ISSN: 2048-8882
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: E-learning in the teaching of technical disciplines
Rok vydání: 2016
Místo konání: Neuvedeno
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Ing. Antonín Max , Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Šimon Pušman
Abstrakt CZ: V technických oborech, jako je konstrukce strojů, automobilový průmysl, hutnictví, obrábění,... čelíme problémům, kdy v průběhu výuky musíme spojit teoretické poznatky, praktické zásady a průmyslové postupy.Článek popisuje některé nástroje a procesy, včetně jejich výhod a nevýhod a měl by být používán jako inspirace pro ostatní kolegy, které jsou rovněž zaměřeni na tento problém.
Abstrakt EN: In technical fields such as machine design, the automotive industry, metallurgy, machining, etc. we face problems when in the course of teaching we must combine theoretical information, practical principles and industrial practices. But merging theory and practice creates a big problem when developing electronic interactive study materials which should be identical to the feelings that students will gain on a real example. Therefore our Department of Machine Design at the University of West Bohemia focused on this problem and conducted research of software tools that can be used to create educational materials. We sought inspiration not only online, but also from colleagues at other universities and in industry. The paper describes some of these tools and processes, including their advantages and disadvantages and it should be used as inspiration for other colleagues that are also focusing on this problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička