Přejít k obsahu


Support for Lifelong Learning at the University of West Bohemia

Citace:
JIRÁSKO, J., HYNEK, M. Support for Lifelong Learning at the University of West Bohemia. In Proceedings of the International Conference on e-Learning. Neuvedeno: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 59-63. ISBN: 978-1-910810-91-0 , ISSN: 2048-8882
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Support for Lifelong Learning at the University of West Bohemia
Rok vydání: 2016
Místo konání: Neuvedeno
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Ing. Jakub Jirásko , Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje studijní e-learningové materiály vyvinuté akademiky z Fakulty strojního inženýrství na Západočeské univerzitě. Studijní materiály se zaměřují na konstrukční projekty z průmyslové praxe.
Abstrakt EN: This paper presents e-learning study materials developed by academics in the Department of Machine Design (DMD) at the Faculty of Mechanical Engineering (FME) at the University of West Bohemia (UWB). The study materials focus on design projects from industrial practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička