Přejít k obsahu


Neobvyklé houby ve výuce na různých stupních vzdělávání v rámci laboratorních prací

Citace:
KOUT, J., SÁDLÍKOVÁ, M. Neobvyklé houby ve výuce na různých stupních vzdělávání v rámci laboratorních prací. Arnica, 2015, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 27-31. ISSN: 1804-8366
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jiří Kout Ph.D. , Martina Sádlíková
Abstrakt CZ: Článek představuje návrh laboratorní práce pro hodiny přírodopisu nebo biologie, pro kterou byla vybrána skupina stromatických tvrdohub (vřeckovýtrusné houby). Hlavním kritériem pro výběr této neobvyklé skupiny hub byla úvaha, že právě méně známé skupiny hub mohou povzbudit motivaci ke studiu a rozšířit znalosti žáků více, než jen obecně uváděné druhy v učebnicích. Mimo základní seznámení s tvrdohoubami si žáci osvojí i práci s laboratorní technikou. Ze skupiny tvrdohub jsou v článku uvedeny časté druhy s důrazem na rod dřevomor (Hypoxylon), který poskytuje v roztoku KOH barevné pigmenty. Jejich extrakce je snadná a může být pro laboratorní práce na ZŠ i SŠ atraktivní. U vybraných, běžně se vyskytujících druhů jsou uvedeny základní charakteristiky důležité pro jejich určení, ekologie a případně další informace.
Klíčová slova

Zpět

Patička