Přejít k obsahu


Upínací přípravek Knee

Citace:
FARSKÝ, J., BAKŠA, T., ZETEK, M. Upínací přípravek Knee. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fixture Knee
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jindřich Farský , Ing. Tomáš Bakša , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut za účelem opakovatelnosti upnutí součásti na 5-ti osou brusku ANCA MX 7 a možnosti vyhodnocení kvality obrobku. Upínací přípravek musí zajistit dostatečnou přesnost, tuhost a opakovatelnost stejné polohy upnutí celé sestavy. Upínací přípravek se skládá z upínacího válce o Ø20h6 mm, upínací plochy pro součást se dvěma dírami pro šrouby a referenční plochy pro zajištění opakovatelnosti upnutí ve stejné poloze. Základní rozměry upínacího přípravku jsou Ø20x190 mm.
Abstrakt EN: The functional sample was made in order to allow the repeality clamping part on 5 axis grinding machine ANCA MX 7 and the possibility of evaluating the part quality. The fixture ensures sufficient accuracy, rigidity and repeatability same possition the entire assambly at clamping. The fixture consists of clamping cylinder Ø20h6 mm, clamping surface with two holes for srews and reference surface for ensure repeatability clamping at same possition assambly. Basic dimensions of the fixture are Ø25x190 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička