Přejít k obsahu


Předvečer prvního churbanu. Reflexe eskalující sudetské krize očima židovského tisku v Palestině ve dnech 1. až 15. září 1938

Citace:
TARANT, Z. Předvečer prvního churbanu. Reflexe eskalující sudetské krize očima židovského tisku v Palestině ve dnech 1. až 15. září 1938. In Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky. Praha : Academia, 2016, s. 222-244. ISBN: 978-80-200-2597-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Eve of the First Hurban. Responses of the Hebrew Jewish Press in Palestine to the Escalation of the Sudetenland Crisis, 1 to 15 September 1938
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Academia
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětem kapitoly je analýza mediálního obrazu Československa v období 1. až 15. září 1938. Pohled na židovský tisk v Palestině v doposud opomíjeném období září 1938 umožňuje nahlédnout způsob, jakým židovský tisk psal o situaci Židů a antisemitismu ve střední Evropě, obrazně řečeno v předvečer začátku holocaustu, a to v době, kdy Československo bylo de facto konfliktní linií mezi nacismem a demokratickými zeměmi. Závěry tohoto textu slouží jako „předvýzkum“ pro obsáhlejší studii o mediálním obrazu druhé československé republiky a úloze Mnichovské dohody v izraelském a židovském politickém diskurzu.
Abstrakt EN: This chapter looks at the image of Czechoslovakia in the his- torical Jewish press of the British Mandate in Palestine from 1 to 15 September 1938, i.e., during the fifteen days of the escalating Sudetenland crisis. Using this period as an example, the chapter shows the intensity of media coverage of the events in Czechoslovakia by the Jewish Press in Yishuv. The chapter concludes that the press in Yishuv was generally favorable and in support of Czechoslovakia. In view of the Arab uprising in Palestine at the same time, the press saw the Czechoslovak case as a worrying display of British weakness that could sooner or later endanger the Jews as well. Along with specific exam- ples of how Czechoslovakia was perceived by the press during the violent escalation, the chapter also describes some of the methodological difficulties faced by any researcher attempting to apply the methods of media studies to the historical Jewish press in Yishuv in the late 1930s.
Klíčová slova

Zpět

Patička